Egedal Anlæg & Ejendomsservice Aps
    Tlf. 70 25 03 04

REFERENCER


Et godt rygte er vigtigt! Derfor holder vi altid hvad vi lover! - Til tiden og prisen og ikke mindst med øje på kvaliteten.


SuperBest Allerød.

Vedr. Egedal Anlæg og Ejendomsservice v/René Kristiansen.

På given foranledning skal vi hermed bekræfte, at René Kristiansen forestår rengøring i vor butik.

Vi har kendt René Kristiansen igennem 30 år og i de sidste 20 år. hvor vi har drevet butik i Allerød, har René haft rengøringen. Det taler vel næsten for sig selv, at vi igennem så mange år har haft et ualmindeligt godt samarbejde.

Det er ALDRIG sket, at butikken ikke er blevet gjort rent. René kan man regne med. Hvis vi beder om ekstra rengøring eller andre opgaver, bliver det altid gjort omgående og med et smil og en venlig bemærkning. Vi er helt trygge ved den service René yder.

Vi kan kun medgive René og hans ansatte vor allerbedste anbefaling.

Skulle der være spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte os.

Med venlig hilsen

Gitte Petersen og Henrik Kiærulf
SuperBest Allerød
Kirsebærgården 2
3450 Allerød
48 14 17 78
e-mail: 016094@SuperBest.dk


Grundejerforeningen Kildeholm IV.

Udtalelse angående Egedal Ejendomsservice.

Vi har i Grundejerforeningen Kildeholm IV. i en længere årrække benyttet Egedal Anlæg & Ejendomsservice til vedligeholdelse af vore 80.000 m2 grønne områder som græsslåning, vedligehold, samt sne og glatførebekæmpelse af 600 m. hovedvej og 10 beboelsesveje med i alt 164 grundejere.

Vi har i samtlige år været yderst tilfredse med den service vi har fået fra firmaet, og har altid været glade for at det er én medarbejder fra virksomheden der er tilknyttet vores forening, det giver en fornemmelse af "personlig" betjening.

Endvidere har vi benyttet os meget af firmaet til at udføre forskellige opgaver, såsom nyanlæg i forbindelse med omlægning af grønne områder.

Det er alt i alt med god samvittighed at vi kan anbefale Egedal Anlæg & Ejendomsservice til enhver der måtte have brug for en sådan virksomhed.

Ønskes der yderligere oplysninger, er jeg til rådighed.

Charnov Nørret Nielsen
Formand
Kildeholm IV.
Tlf. 47 17 96 67


Grundejerforeningen Kirsebærvangen

Anbefaling.

Vores grundejerforening har gennem en del år brugt Egedal Anlæg og Ejendomsservice til at passe vores grønne arealer og til snerydning.

Vi har været meget tilfredse med det arbejde som Egedal Anlæg og Ejendomsservice har udført for os.

Egedal anlæg og ejendomsservice yder en god service og er gode til at komme med løsninger, hvis vi har nogle ønsker til vores område.

Med Venlig Hilsen

Jan Rytter
Område ansvarlig
Grundejerforeningen Kirsebærvangen


Ibstrupparken III

Til rette vedkommende.

Anbefaling af Egedal Ejendomsservice.

Ejerforeningen Ibstrupparken III har i en årrække benyttet Egedal Ejendomsservice først som ferieafløsning og snerydningsassistance for en fastansat vicevært og siden, efter viceværten er gået på pension, som fast tilknyttet vicevært og senest også som ejendomsinspektør.

Vi har i ejerforeningen været yderst tilfredse med Egedal Ejendomsservice. Beboerne møder glade, imødekommende, venlige og serviceorienterede medarbejdere. Bestyrelsen sætter stor pris på, at de sager, som Egedal håndterer, klares godt, hurtigt og effektivt. Vi oplever, at vores vicevært og ejendomsinspektør hele tiden er på forkant med tingenes udvikling og opsamling på disse.

Vi kan på denne baggrund varmt anbefale Egedal Ejendomsservice.

Yderligere oplysninger kan fås hos:

Niels Gram Jeppesen
Formand for Ibstrupparken III
Tlf. 24 46 75 25


Ejerforeningen Falkonerhuset

Vedr. vicevært samarbejde.

Til rette vedkommende,

Ejerforeningen Falkonerhuset bestående af 38 beboelseslejligheder og 6.786 m2 erhverv har siden 1. september 2010 benyttet Egedal Ejendomsservice v. Rene Kristiansen til varetagelse af vicevært opgaverne, herunder tilkaldelse af håndværkere, vask i trappeopgange, saltning og snerydning samt akut tilkald ved skader.

Efter et halvt års samarbejde kan jeg på vegne af erhvervet i ejendommen glæde mig over en altid grundig tilbagemelding. Samarbejdet lettes af at der kommunikeres både på e-mail og telefon, hvilket gør rapportering og afrapportering dynamisk og effektiv - begge veje. Essentielt, når administrationen ikke er fysisk tilstede på ejendommen.

Egedal Ejendomsservice overtog en ejendom, der trængte til grundig oprydning og nytænkning af arealer og arbejdsgange. Dette er blevet gennemført til stor tilfredshed, og ejerne kan nu glæde sig over en mere dynamisk ejendom, hvor store og små ting opdages og rettes til i dialog med egedal ejendomsservice med henblik på en sund fremadrettet drift.

Rettidig snerydning og saltning er en vigtig opgave i en ejendom med varemodtagelse til 2 større supermarkeder. Også denne opgave er varetaget upåklageligt.

Egedal Ejendomsservice råder desuden over en stab af meget kyndige og dedikerede medarbejdere. Som kunde mangler man derfor aldrig en mand på pletten, hvis der er ting, der skal varetages.

Med venlig hilsen

K/S Falkonér Allé 90
v. administrator Dorthe Kragh

RDK Ejendomsservice er et velrenomeret og veletableret firma, der blev grundlagt i 1986. I 2007 tog vi navneforandring til Egedal Anlæg og Ejendomsservice (EAE). Klik her og læs mere om hvem vi er.

Arbejdet udføres efter aftalt tilbud, eller på timebasis, men altid ud fra en aftalt arbejdsplan, der til enhver tid kan justeres , så den passer til netop denne opgaves behov.

Hvis ikke du fik svar på dine spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os for et uforpligtende tilbud, eller for yderligere informaton. Vi ser frem til at få opbygget et solidt samarbejde.